Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používá a chrání veškeré informace, které poskytnete při používání těchto webových stránek, a zavazuje se zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás při používání těchto webových stránek požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých vás lze identifikovat, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tyto zásady můžeme čas od času změnit aktualizací této stránky. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat a ujistit se, že jste s případnými změnami spokojeni.

1. Správce a zástupce údajů

Přečtěte si prosím pozorně následující zásady ochrany osobních údajů, které vám jako uživateli webových stránek (“uživateli” nebo “vám”) poskytují příslušné informace o různých zpracováních osobních údajů prováděných společností Neafs v souladu s GDPR. Registrace společnosti #13561348 v EU v souladu s nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (“GDPR”).

Podrobnosti o pobočkách společnosti Neafs a zemích, ve kterých jsou usazeny, jsou uvedeny níže:

Neafs U.K. Ltd
3rd Floor, 68-90 Paul St., 
London, EC2A 4NE, 
Julian Clarke, Director of UK Operations
NEAFS EUROPE S.L.
World Trade Center  
Edif. Sur - 2ª Planta
C.P 08039
Barcelona
Ricardo Palau, Head of EU Market

2. Zpracování dat prováděné společností Neafs

2.1 Zpracování osobních údajů souvisejících s vaší návštěvou našich webových stránek

Když uživatel navštíví naše webové stránky, společnost Neafs zpracovává osobní údaje následujícím způsobem:

2.1.1 Shromažďované osobní údaje

V rámci tohoto zpracování společnost Neafs shromažďuje následující osobní údaje prostřednictvím formulářů pro sběr dat v procesu objednávání nebo v jiných procesech.

– Jméno;
– Pohlaví;
– Věk;
– E-mailová adresa;
– Adresa;
– Země;
– Poštovní směrovací číslo;
– Telefonní číslo;
– Název společnosti a odvětví, ve kterém pracujete;
– Informace, které získáme z vaší návštěvy našich webových stránek. Shromažďujeme informace o tom, jak navštěvujete naše webové stránky (včetně webové stránky, která vás přivedla na webové stránky společnosti Neafs, vyhledávaných výrazů zadaných do vyhledávače, které vás přivedly na webové stránky společnosti Neafs);
– Informace, které získáme z vašeho používání našich produktů. Shromažďujeme informace o produktech, které používáte, a o tom, jak je používáte, mimo jiné včetně modelu zařízení s baterií, verze firmwaru, informací o programu aktualizace firmwaru ROM, protokolů o provozu aktualizace;
– sériové číslo vašeho produktu;
– Obsah sdělení zákaznické podpory.

2.1.2 Účel a právní základ zpracování

Společnost Neafs používá informace, které o vás shromažďujeme, k následujícím účelům:
Pro ověření vaší totožnosti a poskytování zákaznického servisu nebo podpory;
Analyzovat vaše používání našich webových stránek a produktů, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, a mohli tak zlepšovat naše služby a uživatelský zážitek a zaujmout a udržet si uživatele.

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů.

Pokud jste nás požádali o poskytnutí produktu nebo služby s věkovým omezením, můžeme shromažďovat informace od společnosti One Account Mobile Limited (1account) a třetích stran, které poskytují společnosti 1account údaje o totožnosti. To je nutné k tomu, aby 1account mohl ověřit, zda splňujete minimální požadavky na věk a ověření totožnosti stanovené příslušnými právními předpisy Spojeného království o věkových omezeních. Zaznamenáme, že váš věk byl úspěšně ověřen, abyste nemuseli procesem procházet znovu. Informace o tom, jak 1account spravuje vaše osobní údaje, a zásady ochrany osobních údajů najdete na jeho webových stránkách: 1account.net.

2.1.3 S kým vaše údaje sdílíme:

Pokud jste nás požádali o poskytnutí produktu nebo služby s věkovým omezením, můžeme vaše údaje sdílet se společností One Account Mobile Limited (1account) a třetími stranami, které poskytují údaje o totožnosti společnosti 1account. To je nutné k tomu, aby 1account mohl ověřit, zda splňujete minimální požadavky na věk a ověření totožnosti stanovené příslušnými právními předpisy Spojeného království o věkových omezeních. 1account může uchovávat příslušné údaje pro účely budoucího ověření. Všechny údaje zpracovávané společností 1account podléhají příslušným bezpečnostním opatřením. Údaje uchovávané společností 1account podléhají pravidelné kontrole, aby se zajistilo, že nebudou uchovávány déle, než je nezbytné. Informace o tom, jak 1account spravuje vaše osobní údaje, a zásady ochrany osobních údajů najdete na jeho webových stránkách: 1account.net.

2.1.3 Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme také předávat společnostem, které nám pomáhají s provozem našeho podniku tím, že zpracovávají osobní údaje naším jménem pro výše uvedené účely. Mezi tyto společnosti patří poskytovatelé serverových služeb, poskytovatelé služeb analýzy dat, poskytovatelé monitorování a prevence podvodů, poskytovatelé služeb doručování e-mailů, poskytovatelé sociálních médií a dalších marketingových platforem a služeb.
Kromě toho může společnost Neafs zveřejnit osobní údaje uživatele:
– pokud je společnost Neafs povinna tyto osobní údaje zveřejnit nebo sdílet za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti svého podniku, svých zákazníků nebo jiných osob;

2.1.4 Předávání osobních údajů

Shromážděné osobní údaje může společnost Neafs předávat příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii, a v těchto destinacích nemusí platit zákony, které chrání osobní údaje uživatele ve stejném rozsahu jako v Evropské unii.

Společnost Neafs zajišťuje, že s osobními údaji uživatele zpracovávanými společností Neafs nebo jejími dodavateli a partnery působícími mimo Evropskou unii je nakládáno bezpečně a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením, nezákonným zpracováním a jakýmkoli zpracováním, které není v souladu s účely stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Níže naleznete příslušné informace o převodu:

– Společnost Neafs může shromážděné informace předat poskytovatelům služeb doručování e-mailů třetích stran za účelem zasílání propagačních e-mailů nebo jiným marketingovým platformám a poskytovatelům služeb za účelem dokončení příslušné služby;
– Společnost Neafs může používat nástroje třetích stran (například Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) ke sledování informací o tom, jak uživatelé používají produkty a webové stránky, přičemž tyto informace budou uloženy na serverech třetích stran. Tyto nástroje třetích stran pro sledování mohou společnosti Neafs zasílat zprávu o analýze dat pro výše uvedené účely společnosti Neafs;
– Společnost Neafs může shromážděné informace ukládat na serverech pronajatých od poskytovatelů serverových služeb třetích stran.

2.1.5 Doba skladování

Společnost Neafs bude shromážděné osobní údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a 60 dní po jejím ukončení. Po uplynutí této doby, aby společnost Neafs mohla prokázat existenci práva, smlouvy nebo právní povinnosti, budou příslušné osobní údaje uloženy prostřednictvím zprostředkovatelských archivů po dobu, která nepřesáhne dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel uložení a v souladu s platnými právními předpisy.

2.2 Zpracování osobních údajů týkajících se oblastí komentářů

Pokud se uživatel rozhodne prostřednictvím webových stránek komentovat produkt společnosti Neafs, společnost Neafs zpracovává osobní údaje následujícím způsobem:

2.2.1 Shromažďované osobní údaje

V souvislosti s tímto zpracováním společnost Neafs shromažďuje následující osobní údaje:

– E-mailová adresa;
– Jméno nebo přezdívka;
– profilová fotografie;
– Další potenciální osobní údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím jeho komentáře (věk, poloha atd.);
– Obsah vašeho komentáře.

2.2.2 Účel a právní základ zpracování

Toto zpracování provádí společnost Neafs s cílem zlepšit své produkty a poskytnout spotřebitelům a potenciálním spotřebitelům lepší a transparentní informace o produktech společnosti Neafs. Uvedené komentáře a související osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně, takže zpracování shromážděných osobních údajů závisí na jeho souhlasu.
Společnost Neafs může použít komentáře (s vašimi příslušnými informacemi), které zveřejníte, pro marketingové účely, aby ostatní lépe porozuměli našim produktům a mohli je používat.

2.2.3 Příjemci osobních údajů

Společnost Neafs může předávat shromážděné osobní údaje třetím stranám, poskytovatelům služeb doručování e-mailů, sociálním médiím, jiným marketingovým platformám a poskytovatelům služeb.

2.2.4 Předávání osobních údajů

Společnost Neafs předává shromážděné osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii, a v těchto destinacích nemusí platit zákony, které chrání osobní údaje uživatele ve stejném rozsahu jako v Evropské unii.

Společnost Neafs zajišťuje, že s osobními údaji uživatele zpracovávanými společností Neafs nebo jejími dodavateli a partnery působícími mimo Evropskou unii je nakládáno bezpečně a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením, nezákonným zpracováním a jakýmkoli zpracováním, které není v souladu s účely stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Níže naleznete příslušné informace o převodu:

– Společnost Neafs může shromážděné informace předat poskytovatelům služeb doručování e-mailů třetích stran za účelem zasílání propagačních e-mailů, jiným marketingovým platformám a poskytovatelům služeb za účelem dokončení příslušné služby.
– Společnost Neafs může shromážděné informace ukládat na serverech pronajatých od poskytovatelů serverových služeb třetích stran.

2.2.5 Doba skladování

Společnost Neafs bude shromážděné osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 let od jejich shromáždění.

2.3 Zpracování osobních údajů týkajících se newsletterů a reklamních e-mailů

Uživatel se může chtít přihlásit k odběru newsletteru společnosti Neafs, aby mu byly poskytovány informace a novinky týkající se produktů Neafs. V tomto případě společnost Neafs provádí zpracování osobních údajů následujícím způsobem:

2.3.1 Shromažďované osobní údaje

Pokud jde o toto zpracování, společnost Neafs shromažďuje pouze vámi poskytnuté informace, jako je e-mailová adresa uživatele, jméno nebo přezdívka, země, preferovaný produkt a vaše operace s propagačními e-maily.

2.3.2 Účel a právní základ zpracování

Společnost Neafs provádí zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací a novinek týkajících se produktů společnosti Neafs spotřebitelům a potenciálním spotřebitelům.
Přihlášení k odběru newsletteru společnosti Neafs a související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, takže zpracování shromážděných osobních údajů závisí na souhlasu uživatele.

2.3.3 Příjemci osobních údajů

Společnost Neafs může shromážděné osobní údaje předávat poskytovatelům služeb doručování e-mailů a dalším poskytovatelům služeb, jako jsou poskytovatelé analýzy dat a poskytovatelé serverů.

2.3.4 Předávání osobních údajů

Společnost Neafs předává shromážděné osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii, a v těchto destinacích nemusí platit zákony, které chrání osobní údaje uživatele ve stejném rozsahu jako v Evropské unii.

Společnost Neafs zajišťuje, že s osobními údaji uživatele zpracovávanými společností Neafs nebo jejími dodavateli a partnery působícími mimo Evropskou unii je nakládáno bezpečně a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením, nezákonným zpracováním a jakýmkoli zpracováním, které není v souladu s účely stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Níže naleznete příslušné informace o převodu:

– Společnost Neafs může shromážděné informace předat poskytovatelům služeb doručování e-mailů za účelem zasílání informačních bulletinů nebo propagačních e-mailů.
– Společnost Neafs může shromážděné informace ukládat na serverech pronajatých od poskytovatelů serverových služeb.
– Společnost Neafs může používat nástroje třetích stran (například Google Analytics) ke sledování informací o provozu uživatele na reklamní e-maily, tyto informace budou uloženy na serverech třetích stran. Tyto nástroje třetích stran pro sledování mohou společnosti Neafs zasílat zprávu o analýze dat pro výše uvedené účely společnosti Neafs.

2.3.5 Doba skladování

Společnost Neafs bude shromážděné osobní údaje uchovávat po dobu 3 let od jejich shromáždění nebo od posledního kontaktu ze strany uživatele (podle toho, co nastane později).
Po uplynutí této tříleté lhůty může společnost Neafs kontaktovat uživatele, aby zjistila, zda si uživatel přeje nadále dostávat obchodní informace od společnosti Neafs. V případě, že společnost Neafs neobdrží od uživatele žádnou kladnou a výslovnou odpověď, budou osobní údaje vymazány nebo archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

2.4 Soubory cookie a sledovací zařízení

Když Uživatel navštíví Webové stránky, společnost Neafs implementuje na zařízení Uživatele soubory cookie a další sledovací zařízení.

Soubory cookie jsou malé části dat, které se stahují do počítače nebo mobilního zařízení uživatele, když uživatel navštíví webové stránky společnosti Neafs.

Když uživatel navštíví webové stránky, společnost Neafs používá soubory cookie, aby lépe pochopila, jaké služby jsou pro naše zákazníky cenné, a aby mohla webové stránky vylepšovat. Soubory cookie umožňují serveru webové stránky zjistit, že se uživatel na tuto stránku vrátil. Soubory cookie mohou také zjišťovat další informace, například denní návštěvnost našich webových stránek a nejčastěji navštěvované stránky webu. Soubory cookie jsou jedinečné a může je číst pouze server, který je přidělil. Nemohou být spuštěny jako kód nebo přenášet viry.

Uživatelé mají možnost soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci plně využívat interaktivní funkce našich webových stránek.

Své souhlasy se soubory cookie si můžete prohlédnout na stránce Zásady používání souborů cookie.

Klikněte zde pro správu nastavení souborů cookie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
  • Žádné produkty v košíku.
Please select your product