Na této stránce (společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Smluvními podmínkami a Zásadami používání souborů cookie ) naleznete informace o nás a o právních podmínkách, zakterých vám prodáváme produkty uvedené na našich webových stránkách(dále jen “naše stránky“). Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli smlouvu mezi námi o prodeji produktů(dále jen “smlouva”). Před objednáním jakýchkoli produktů z našich stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte. Vezměte prosím na vědomí, že před zadáním objednávky budete požádáni o souhlas s těmito podmínkami. Pokud odmítnete tyto podmínky přijmout, nebudete si moci objednat žádné produkty z našich stránek.

Podmínky:

Používáním našich webových stránek přijímáte následující podmínky:

Pokud jste nás požádali o poskytnutí produktu nebo služby s věkovým omezením, souhlasíte s tím, abychom vaše údaje sdíleli se společností One Account Mobile Limited (1account) a třetími stranami, které poskytují údaje o totožnosti společnosti 1account, a abychom od nich shromažďovali informace. Tento souhlas je nezbytný k tomu, aby 1account mohl ověřit, zda splňujete minimální požadavky na věk a ověření totožnosti stanovené příslušnými právními předpisy Spojeného království o omezení věku. Souhlasíte s tím, aby 1account uchovával příslušné údaje pro účely budoucího ověření.

Všechny údaje zpracovávané společností 1account podléhají příslušným bezpečnostním opatřením. Údaje uchovávané společností 1account podléhají pravidelné kontrole, aby se zajistilo, že nebudou uchovávány déle, než je nezbytné. Informace o tom, jak 1account spravuje vaše osobní údaje, a zásady ochrany osobních údajů najdete na jeho webových stránkách: 1account.net

Kopii těchto podmínek byste si měli vytisknout nebo uložit do počítače pro budoucí použití.

Tyto podmínky čas od času měníme, jak je uvedeno v článku 7. Pokaždé, když si budete chtít objednat Produkty, zkontrolujte tyto Podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které budou v daném okamžiku platit.

Tyto podmínky a jakákoli smlouva mezi námi jsou pouze v anglickém jazyce.

1. Informace o nás

1.1 Provozujeme webové stránky www.neafs.com. Jsme Neafs U.K. Ltd., společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti a se sídlem na adrese 3rd Floor, 68-90 Paul St., London, EC2A 4NE. Registrace společnosti #13561348.

1.2 Kontaktujte nás:
(a) Můžete nám poslat e-mail na adresu info@neafs.com nebo kontaktovat náš zákaznický servis na telefonním čísle 44 20 4538 8876.
nebo poštou na adresu Neafs U.K. Ltd, 3rd Floor, 68-90 Paul St., London, EC2A 4NE. Pokud nám posíláte e-mail nebo nám píšete, uveďte prosím podrobnosti o své objednávce, abychom ji mohli identifikovat.
(b) Pokud vás budeme muset kontaktovat nebo vám dát písemné oznámení, učiníme tak e-mailem nebo předplacenou poštou na adresu, kterou jste nám poskytli v objednávce.

2. Naše produkty

2.1 Popisy a obrázky produktů na našich stránkách jsou pouze ilustrativní, snažíme se je co nejpřesněji popsat, ale za drobné rozdíly neneseme odpovědnost. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí na přesné zobrazení barev, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na vašem počítači přesně odráží barvy výrobků. Vaše výrobky se mohou od těchto obrázků mírně lišit.

2.2 Balení výrobků se může lišit od balení na obrázcích na našich stránkách.

2.3 Vyhrazujeme si právo kdykoli stáhnout jakékoli produkty z webových stránek a nikomu neneseme odpovědnost za stažení jakýchkoli produktů z webových stránek nebo za odmítnutí vyřízení objednávky.

3. Používání našich stránek

Vaše používání našich stránek se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Smluvními podmínkami a Zásadami používání souborů cookie. Věnujte prosím čas jejich přečtení, protože obsahují důležité podmínky, které se vás týkají.

4. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Věnujte prosím čas přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité podmínky, které se na vás vztahují.

5. Věk souhlasu

Výrobky si můžete na našich stránkách zakoupit pouze v případě, že je vám alespoň 18 let. Při zadávání objednávky budete požádáni, abyste prohlásili, že jste dosáhli příslušného věku pro nákup výrobků, a my můžeme provést nezávislé ověření vašeho věku, a pokud zjistíme, že nejste oprávněni výrobky objednat, jsme oprávněni objednávku okamžitě zrušit bez předchozího upozornění. Pokud nám nepravdivě uvedete svůj věk, ponesete odpovědnost za veškeré náklady, výdaje, ztráty, škody, pokuty a jiné sankce, které nám mohou vzniknout v důsledku vašeho nepravdivého prohlášení. Objednáním produktů z těchto webových stránek nám dáváte souhlas s vyhledáváním pomocí služby 1account (nebo jiné služby třetí strany pro ověření věku) za účelem ověření vaší totožnosti. Za tímto účelem může služba ověření věku třetí strany porovnat vámi poskytnuté údaje s údaji v jakékoli databázi (veřejné či jiné, ke které má přístup). Vaše údaje mohou v budoucnu použít také pro pomoc jiným společnostem za účelem ověření. O prohlídce bude pořízen záznam.

Pokud jste nás požádali o poskytnutí produktu nebo služby s věkovým omezením, můžeme shromažďovat informace od společnosti One Account Mobile Limited (1account) a třetích stran, které poskytují společnosti 1account údaje o totožnosti. To je nutné k tomu, aby 1account mohl ověřit, zda splňujete minimální požadavky na věk a ověření totožnosti stanovené příslušnými právními předpisy Spojeného království o věkových omezeních. Zaznamenáme, že váš věk byl úspěšně ověřen, abyste nemuseli procesem procházet znovu. Informace o tom, jak 1account spravuje vaše osobní údaje, a zásady ochrany osobních údajů najdete na jeho webových stránkách: 1account.net.

6. Jak vzniká smlouva mezi vámi a námi

6.1 Naše nákupní stránky vás provedou kroky, které musíte učinit, abyste u nás mohli provést objednávku. Náš proces objednávky vám umožňuje zkontrolovat a opravit případné chyby ještě před odesláním objednávky. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole své objednávky na každé stránce procesu objednávky.

6.2 Po odeslání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením údajů, popisu a ceny výrobku a potvrzením o přijetí vaší objednávky(potvrzení o odeslání).

6.3 Smlouva mezi námi vzniká teprve tehdy, když vám zašleme potvrzení o odeslání.

6.4 Pokud vám nemůžeme Produkt dodat, například proto, že není skladem nebo již není k dispozici, nebo proto, že nemůžeme dodržet vámi požadovaný termín dodání, nebo z důvodu chyby v ceně na našich stránkách, jak je uvedeno v bodě 14.5, budeme vás o tom informovat e-mailem a vaši objednávku nezpracujeme. Pokud jste již za Výrobky zaplatili, vrátíme vám celou částku včetně účtovaných nákladů na doručení co nejdříve.

7. Naše právo na velmi tyto podmínky

7.1 Tyto podmínky čas od času měníme. Podívejte se prosím do horní části této stránky, kdy byly tyto podmínky naposledy aktualizovány a které podmínky byly změněny.

7.2 Pokaždé, když si u nás objednáte Produkty, platí pro smlouvu mezi vámi a námi podmínky platné v době objednávky.

7.3 Tyto podmínky, které se vztahují na vaši objednávku, můžeme čas od času změnit, a to mimo jiné z důvodů změn příslušných zákonů a regulačních požadavků.

7.4 Pokud budeme muset tyto podmínky, které se vztahují na vaši objednávku, změnit, budeme vás kontaktovat, abychom vás o změnách informovali v přiměřeném předstihu, a sdělíme vám, jak můžete od smlouvy odstoupit, pokud se změnami nebudete spokojeni. Zrušit můžete buď všechny dotčené produkty, nebo pouze produkty, které jste dosud neobdrželi. Pokud se rozhodnete zrušit objednávku, budete muset vrátit (na naše náklady) všechny příslušné produkty, které jste již obdrželi, a my vám vrátíme celou zaplacenou cenu včetně případných poplatků za doručení.

8. Vaše práva na ukončení smlouvy

8.1 Smlouvu s námi můžete kdykoli ukončit. Vaše práva při ukončení smlouvy budou záviset na tom, co jste si koupili, zda je s tím něco v nepořádku, jak se nám daří a kdy se rozhodnete smlouvu ukončit:
(a) Pokud je zakoupený výrobek vadný nebo nesprávně popsaný, můžete mít zákonné právo na ukončení smlouvy (nebo na opravu či výměnu výrobku nebo na opětovné provedení služby nebo na vrácení části nebo všech peněz), viz bod 8;
(b) Pokud chcete ukončit smlouvu kvůli něčemu, co jsme udělali nebo co jsme vám řekli, že uděláme, viz bod 8.2;
(c) Pokud jste právě změnili názor na Produkt, viz bod 8.3. Pokud se nacházíte ve lhůtě na rozmyšlenou, můžete získat zpět peníze, které však mohou podléhat srážkám a budete muset uhradit náklady na vrácení zboží;
(d) Ve všech ostatních případech (pokud nejsme vinni a neexistuje právo na změnu vašeho rozhodnutí), viz bod 8.6.

8.2 Ukončení smlouvy kvůli něčemu, co jsme udělali nebo se chystáme udělat. Pokud ukončujete smlouvu z důvodů uvedených v bodech a) až e) níže, smlouva bude okamžitě ukončena a my vám vrátíme plnou částku za všechny neposkytnuté produkty a můžete mít také nárok na odškodnění. Důvody jsou následující:
(a) jsme vás informovali o připravované změně těchto podmínek, se kterou nesouhlasíte (viz bod 7.4);
(b) jsme vás informovali o chybě v ceně nebo popisu výrobku, který jste si objednali, a vy si nepřejete pokračovat;
(c) existuje riziko, že se dodávky produktů mohou výrazně zpozdit z důvodu událostí, které nemůžeme ovlivnit;
(d) jsme z technických důvodů pozastavili dodávku Produktů nebo jsme vám oznámili, že se je chystáme z technických důvodů pozastavit, v každém případě na dobu delší než 14 dní; nebo
(e) máte zákonné právo ukončit smlouvu kvůli něčemu, co jsme udělali špatně.

8.3 Uplatnění práva na změnu názoru (Nařízení o spotřebitelských smlouvách 2013). U většiny produktů zakoupených online máte zákonné právo si nákup do 14 dnů rozmyslet a získat zpět peníze. Tato práva podle nařízení o spotřebitelských smlouvách z roku 2013 jsou podrobněji vysvětlena v těchto podmínkách.

8.4 Když nemáte právo změnit názor. Nemáte právo na změnu názoru, pokud jde o:
(a) Výrobky zapečetěné pro účely ochrany zdraví nebo hygieny, jakmile byly po obdržení rozpečetěny;
(b) jakékoli výrobky, které se po dodání neoddělitelně smíchají s jinými výrobky.

8.5 Pokud si svou objednávku Produktů rozmyslíte, máte na to 14 dní ode dne, kdy Produkty obdržíte vy (nebo někdo, koho jste určili), pokud:
(a) Vaše produkty jsou rozděleny do několika dodávek v různých dnech. V takovém případě máte možnost změnit své rozhodnutí ohledně produktů do 14 dnů ode dne, kdy vy (nebo někdo, koho jste určili) obdržíte poslední zásilku.
(b) Vaše produkty jsou určeny k pravidelnému doručování ve stanoveném období. V takovém případě máte čas do 14 dnů ode dne, kdy vy (nebo někdo, koho určíte) obdržíte první dodávku produktů.

8.6 Ukončit smlouvu, pokud jsme se nedopustili pochybení a pokud nemáte právo si to rozmyslet. Pokud nemáte jiná práva na ukončení smlouvy (viz bod 8.1), můžete nás kontaktovat ještě před jejím dokončením a sdělit nám, že ji chcete ukončit. Pokud tak učiníte, smlouva bude okamžitě ukončena a my vám vrátíme veškeré částky zaplacené za neposkytnuté produkty, ale můžeme od této částky odečíst (nebo, pokud jste nezaplatili zálohu, vám naúčtovat) přiměřenou náhradu čistých nákladů, které nám vzniknou v důsledku ukončení smlouvy.

9. Jak ukončit smlouvu s námi (včetně případů, kdy jste si to rozmysleli)

9.1 Řekněte nám, že chcete ukončit smlouvu. Chcete-li s námi ukončit smlouvu, dejte nám vědět telefonicky nebo e-mailem. Zavolejte našemu zákaznickému servisu na číslo 44 20 4538 8876 nebo nám napište na info@neafs.com. Uveďte prosím své jméno, adresu bydliště, podrobnosti o objednávce a případně telefonní číslo a e-mailovou adresu.

9.2 Vrácení výrobků po ukončení smlouvy. Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíte smlouvu poté, co vám byly výrobky odeslány nebo jste je obdrželi, musíte nám je vrátit. Výrobky musíte vrátit osobně tam, kde jste je zakoupili, poslat nám je zpět poštou nebo (pokud nejsou vhodné k zaslání poštou) nám umožnit, abychom si je od vás vyzvedli. Zavolejte prosím na číslo zákaznického servisu 44 20 4538 8876 nebo nám napište na info@neafs.com, abychom vám zaslali štítek pro vrácení zboží nebo se domluvili na jeho vyzvednutí. Pokud využíváte svého práva na změnu názoru, musíte výrobky odeslat do 14 dnů od okamžiku, kdy jste nám sdělili, že si přejete smlouvu ukončit.

9.3 Kdy uhradíme náklady na vrácení. Náklady na vrácení zboží uhradíme my:
(a) pokud jsou Výrobky vadné;
(b) pokud ukončujete smlouvu, protože jsme vás informovali o nadcházející změně produktu nebo těchto podmínek, o chybě v ceně nebo popisu, o zpoždění dodávky v důsledku událostí mimo naši kontrolu nebo proto, že na to máte zákonné právo v důsledku něčeho, co jsme udělali špatně; nebo

Ve všech ostatních případech (včetně případů, kdy využíváte svého práva na změnu rozhodnutí) musíte uhradit náklady na vrácení.

9.4 Kolik účtujeme za svoz. Pokud jste odpovědní za náklady na vrácení a my od vás výrobek vyzvedáváme, naúčtujeme vám přímé náklady na vyzvednutí.

9.5 Jak vám vrátíme peníze. Vrátíme vám cenu, kterou jste za Výrobky zaplatili, včetně nákladů na doručení, a to způsobem, který jste použili k platbě. Můžeme však provést srážky z ceny, jak je popsáno níže.

9.6 Srážky z náhrad. Pokud využíváte svého práva změnit názor:
(a) Vrácenou cenu (bez nákladů na doručení) můžeme snížit tak, aby zohledňovala snížení hodnoty Výrobků, pokud k němu došlo v důsledku toho, že jste s nimi zacházeli způsobem, který by v obchodě nebyl povolen. Pokud vám vrátíme zaplacenou cenu dříve, než budeme moci zkontrolovat Výrobky, a později zjistíme, že jste s nimi zacházeli nepřijatelným způsobem, musíte nám zaplatit odpovídající částku.
(b) Maximální náhrada nákladů na doručení bude činit náklady na doručení nejlevnějším způsobem doručení, který nabízíme. Pokud například nabízíme doručení výrobku do 3-5 dnů za jednu cenu, ale vy si vyberete doručení výrobku do 24 hodin za vyšší cenu, vrátíme vám pouze částku, kterou byste zaplatili za levnější variantu doručení.

9.7 Kdy vám bude vrácena částka. Vrácení peněz, které vám náleží, provedeme co nejdříve. Pokud využíváte svého práva změnit názor, pak:
(a) Pokud jsme vám nenabídli vyzvednutí výrobku, bude vám částka vrácena do 14 dnů ode dne, kdy od vás výrobek obdržíme zpět, nebo, pokud je to dříve, ode dne, kdy nám poskytnete důkaz, že jste nám výrobek odeslali zpět. Informace o tom, jak nám vrátit výrobek, naleznete v bodě 9.2.
(b) Ve všech ostatních případech vám budou peníze vráceny do 14 dnů poté, co nám sdělíte, že jste si to rozmysleli.

10. Naše práva na ukončení smlouvy

10.1 Smlouvu můžeme ukončit, pokud ji porušíte. Smlouvu o produktu můžeme kdykoli ukončit tím, že vám napíšeme, pokud:
(a) neuhradíte nám žádnou platbu v době její splatnosti a přesto ji neuhradíte do 14 dnů od naší upomínky;
(b) nám v přiměřené lhůtě poté, co jsme vás o to požádali, neposkytnete informace, které jsou nezbytné pro poskytování Produktů;
(c) nám v přiměřené lhůtě neumožníte, abychom vám Výrobky doručili nebo si je od nás vyzvedli; nebo
(d) zjistíme, že jste si nemohli legálně zakoupit nebo že vám nemůžeme legálně dodat Výrobky nebo že jste v objednávce uvedli nepravdivé nebo nepřesné údaje.

10.2 V případě porušení smlouvy jste povinni nám poskytnout náhradu škody. Pokud smlouvu ukončíme v případech uvedených v bodě 10.1, vrátíme vám všechny peníze, které jste zaplatili předem za produkty, které jsme neposkytli, ale můžeme vám odečíst nebo naúčtovat přiměřenou náhradu čistých nákladů, které nám vzniknou v důsledku vašeho porušení smlouvy.

10.3 Produkt můžeme stáhnout. Můžeme vám napsat, že se chystáme ukončit poskytování produktu. O zastavení dodávek Výrobku vás budeme informovat alespoň 7 dní předem a vrátíme vám všechny částky, které jste předem zaplatili za Výrobky, které nebudou dodány.

11. Pokud se vyskytne problém s výrobkem

11.1 Jak nás informovat o problémech. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se výrobku, kontaktujte nás. Můžete nám zavolat na telefonní číslo 44 20 4538 8876 nebo nám napsat na adresu info@neafs.com nebo Neafs U.K. Ltd, 3rd Floor, 68-90 Paul St., London, EC2A 4NE.

11.2 Shrnutí vašich zákonných práv. Máme zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou. V níže uvedeném rámečku naleznete shrnutí vašich hlavních zákonných práv v souvislosti s výrobkem. Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na vaše zákonná práva.

Shrnutí vašich hlavních zákonných práv

Toto je přehled vašich hlavních práv. Na ně se vztahují určité výjimky. Podrobné informace naleznete na webových stránkách občanské poradny www.adviceguide.org.uk nebo na telefonním čísle 03454 04 05 06.

Podle zákona o právech spotřebitelů z roku 2015 musí zboží odpovídat popisu, být vhodné pro daný účel a mít uspokojivou kvalitu. Během předpokládané životnosti vašeho výrobku máte ze zákona nárok na:

  • do 30 dnů: pokud je zboží vadné, můžete získat zpět peníze.
  • do šesti měsíců: pokud nelze vadné zboží opravit nebo vyměnit, máte ve většině případů nárok na vrácení peněz v plné výši.
  • do šesti let: pokud lze předpokládat, že předmět vydrží až šest let, můžete mít nárok na opravu nebo výměnu, nebo pokud se to nepodaří, na vrácení části peněz.

11.3 Vaše povinnost vrátit odmítnuté produkty. Pokud chcete uplatnit svá zákonná práva na odmítnutí Produktů, musíte je buď vrátit osobně tam, kde jste je zakoupili, poslat nám je zpět nebo (pokud nejsou vhodné k zaslání poštou) nám umožnit, abychom si je od vás vyzvedli. Uhradíme náklady na poštovné nebo sběrnou službu. Zavolejte prosím na číslo zákaznického servisu 44 20 4538 8876 nebo nám napište na info@neafs.com, abychom vám zaslali štítek pro vrácení zboží nebo se domluvili na jeho vyzvednutí.

12. Dodávka

12.1 Budeme vás kontaktovat s odhadovaným datem dodání, které bude do 7 pracovních dnů od data potvrzení o odeslání (datum, kdy vám e-mailem potvrdíme přijetí vaší objednávky), pokud máte sídlo ve Spojeném království, a do 10 pracovních dnů od data potvrzení o odeslání, pokud máte sídlo mimo Spojené království. Příležitostně může být naše doručení ovlivněno událostí, kterou nemůžeme ovlivnit. Naše povinnosti v těchto případech jsou uvedeny v bodě 19.

12.2 Dodání Objednávky je dokončeno v okamžiku, kdy doručíme Výrobky na adresu, kterou jste nám sdělili, a od tohoto okamžiku nesete za Výrobky odpovědnost.

12.3 Výrobky jsou vaším vlastnictvím, jakmile obdržíme platbu v plné výši, včetně všech příslušných poplatků za doručení.

12.4 Pokud zmeškáme termín dodání, jak je uvedeno v bodě 12.1, u jakýchkoli výrobků, můžete:
(a) dohodnout nové datum dodání; nebo
(b) zrušit svou objednávku a obdržet plnou náhradu.

12.5 Pokud se rozhodnete zrušit svou Objednávku z důvodu opožděného dodání podle bodu 9.3(b), můžete tak učinit pouze u některých Produktů nebo u všech, pokud by jejich rozdělení výrazně nesnížilo jejich hodnotu. Pokud vám byly výrobky doručeny, budete nám je muset vrátit a my vám uhradíme náklady s tím spojené. Po zrušení objednávky vám vrátíme všechny částky, které jste nám zaplatili za zrušené produkty a jejich dodání.

13. Mezinárodní doručení

13.1 Pro některé produkty existují omezení pro určité destinace mezinárodního doručení, pokud nebudeme schopni doručit celou vaši objednávku nebo její část, budeme vás informovat a buď vám nabídneme vrácení celé částky, nebo odešleme část objednávky, kterou můžeme doručit, a nabídneme částečné vrácení rozdílu.

13.2 Pokud si na našich stránkách objednáte Výrobky určené k dodání do některé z destinací pro mezinárodní dodání, může vaše objednávka podléhat dovozním clům a daním, které se uplatní, až zásilka dorazí do dané destinace. Upozorňujeme, že tyto poplatky nemůžeme ovlivnit a jejich výši nemůžeme předvídat.

13.3 Za zaplacení všech těchto dovozních cel a daní jste odpovědní vy. Před odesláním objednávky se prosím obraťte na místní celní úřad, kde získáte další informace.

13.4 Musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy země, do které jsou výrobky určeny. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud takový zákon porušíte.

13.5 Upozorňujeme, že přeshraniční dodávky podléhají otevření a kontrole celních orgánů.

14. Cena výrobků a dodací poplatky

14.1 Ceny produktů jsou uvedeny na našich stránkách v době odeslání objednávky. Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že ceny produktů jsou správné v době, kdy byly příslušné informace zadány do systému. Co se však stane, pokud zjistíme chybu v ceně objednaného výrobku (výrobků), viz bod 14.5.

14.2 Ceny našich produktů se mohou čas od času měnit, ale změny nebudou mít vliv na již zadané objednávky.

14.3 Cena Výrobku zahrnuje DPH (pokud je to relevantní) v platné sazbě, která je v daném okamžiku účtována ve Spojeném království. Pokud se však sazba DPH změní mezi datem vaší objednávky a datem dodání, upravíme DPH, kterou zaplatíte, pokud jste již za Výrobky zaplatili v plné výši předtím, než změna DPH vstoupila v platnost.

14.4 Cena výrobku nezahrnuje náklady na doručení. Naše poplatky za doručení jsou uvedeny v průběhu procesu odhlášení před potvrzením objednávky.

14.5 Naše stránky obsahují velké množství produktů. Vždy je možné, že i přes naše přiměřené úsilí mohou být některé produkty na našich stránkách nesprávně naceněny. Pokud zjistíme chybu v ceně vámi objednaných výrobků, budeme vás o ní informovat a dáme vám možnost pokračovat v nákupu výrobku za správnou cenu nebo vaši objednávku zrušit. Vaši objednávku zpracujeme až po obdržení vašich pokynů. Pokud se nám nepodaří kontaktovat vás prostřednictvím kontaktních údajů, které jste uvedli během procesu objednávky, budeme objednávku považovat za zrušenou a písemně vás o tom vyrozumíme. Pokud omylem přijmeme a zpracujeme vaši objednávku, kde je chyba v ceně zjevná a nezaměnitelná a vy jste ji mohli rozumně rozpoznat jako chybu v ceně, můžeme zrušit dodávku výrobku a vrátit vám všechny zaplacené částky.

15. Jak platit

15.1 Za Produkty můžete platit pouze prostřednictvím účtu PayPal nebo debetní či kreditní kartou přes PayPal.

15.2 Platba za Výrobky a všechny příslušné poplatky za dodání se provádí předem. Z vaší debetní nebo kreditní karty si peníze odečteme až po odeslání objednávky.

16. Naše záruka na výrobky

16.1 Délka záručních lhůt od data nákupu:

  • TEO – 6 měsíců

16.2 Měli byste si uvědomit, že naše atomizéry elektronických cigaret, ačkoli jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě, mohou v průběhu času selhat nebo se poškodit. Očekávaná životnost atomizéru elektronické cigarety je přibližně 7-14 dní v závislosti na způsobu používání.

16.3 Záruka uvedená v bodech 16.1 až 16.2 se nevztahuje na vady Výrobků vzniklé v důsledku:

(a) přiměřené opotřebení;
(b) úmyslné poškození, neobvyklé skladovací nebo pracovní podmínky, nehoda, nedbalost z vaší strany nebo ze strany třetí strany;
(c) neprovozování nebo nepoužívání Výrobků v souladu s návodem k použití;
(d) neprovedení běžné údržby Výrobků, včetně pravidelného čištění součástí a konektorů;
(e) jakákoli změna nebo oprava provedená vámi nebo třetí stranou, která není jedním z našich autorizovaných servisů; nebo
(f) jakoukoli vámi poskytnutou specifikaci.

16.4 Tato záruka doplňuje vaše zákonná práva na výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu, a nemá na ně vliv. Poradenství o vašich zákonných právech vám poskytne místní občanská poradna nebo úřad pro obchodní normy.

17. Pokyny pro používání výrobků

17.1 Souhlasíte s tím, že si přečtete a budete dodržovat veškeré pokyny a varování na výrobcích.

17.2 Berete na vědomí, že netvrdíme, že elektronická cigareta vyléčí kuřáka ze závislosti na nikotinu; elektronické cigarety, které prodáváme, slouží ke stejnému účelu jako tabákové cigarety, protože dodávají uživateli nikotin. Pokud uživatel výrobků trpí onemocněním závislosti na tabáku nebo nikotinu a chce podniknout kroky k tomu, aby přestal kouřit nebo snížil množství cigaret, které v současné době kouří, doporučujeme navštívit poskytovatele zdravotní péče a probrat s ním nikotinovou substituční terapii (NRT) nebo program snižování škod způsobených nikotinem.

17.3 Berete na vědomí, že nejsme farmaceutická společnost a nevyrábíme lékařské produkty.

17.4 Rovněž berete na vědomí, že:
(a) Výrobky mohou být zdraví škodlivé a jsou určeny pro dospělé kuřáky;
(b) výrobky musí být uchovávány mimo dosah dětí;
(c) Výrobky nejsou vhodné pro osoby mladší 18 let, těhotné nebo kojící ženy, osoby citlivé nebo alergické na nikotin a měly by je opatrně užívat osoby s nestabilním stavem srdce nebo vysokým krevním tlakem nebo osoby, u nichž takové riziko hrozí.

18. Naše odpovědnost

18.1 Pokud nedodržíme tyto Podmínky, odpovídáme za ztráty nebo škody, které vám vzniknou v důsledku našeho porušení těchto Podmínek nebo naší nedbalosti, ale neodpovídáme za ztráty nebo škody, které nelze předvídat. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zřejmým důsledkem našeho porušení nebo pokud jsme ji vy i my předpokládali v době uzavření této smlouvy.

18.2 Výrobky dodáváme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete produkt používat pro komerční, obchodní nebo prodejní účely, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

18.3 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za:
(a) smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;
(b) podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
(c) jakékoli porušení podmínek vyplývajících z článku 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (vlastnické právo a klidná držba);
(d) jakékoli porušení podmínek vyplývajících z článků 13 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (popis, uspokojivá kvalita, vhodnost pro daný účel a vzorky) a
(e) vadné výrobky podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987.

19. Události mimo naši kontrolu

19.1 Neneseme odpovědnost za neplnění nebo zpoždění plnění jakýchkoli našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, které je způsobeno událostí mimo naši kontrolu. Událost mimo naši kontrolu je definována níže v bodě 19.2.

19.2 Událostí mimo naši kontrolu se rozumí jakýkoli čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluk nebo jiných průmyslových akcí třetích stran, občanských nepokojů, nepokojů, invaze, teroristického útoku nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené či nevyhlášené) nebo hrozby či přípravy na válku, požáru, výbuchu, bouře, povodně, zemětřesení, sesuvu půdy, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo selhání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí nebo nemožnosti použití železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných veřejných nebo soukromých dopravních prostředků.

19.3 Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která má vliv na plnění našich povinností podle smlouvy:
(a) budeme vás co nejdříve kontaktovat, abychom vás informovali; a
(b) naše povinnosti vyplývající ze Smlouvy budou pozastaveny a doba plnění našich povinností bude prodloužena o dobu trvání Události mimo naši kontrolu. Pokud událost mimo naši kontrolu ovlivní naše dodání produktů, dohodneme s vámi nový termín dodání po skončení události mimo naši kontrolu.

19.4 Můžete odstoupit od smlouvy, která byla ovlivněna událostí mimo naši kontrolu a trvala déle než 30 dní. Pro zrušení nás prosím kontaktujte. Pokud se rozhodnete zrušit objednávku, budete muset vrátit (na naše náklady) všechny příslušné Produkty, které jste již obdrželi, a my vám vrátíme zaplacenou cenu včetně případných poplatků za doručení.

20. Komunikace mezi USA

20.1 Pokud se v těchto podmínkách odkazujeme na “písemnou formu”, zahrnuje to i e-mail.

20.2 Můžete nás kontaktovat způsobem popsaným v bodě 1.2.

21. Další důležité pojmy

21.1 Můžeme převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou organizaci, což však nebude mít vliv na vaše práva nebo naše povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Pokud se tak stane, vždy vás na to upozorníme zveřejněním na této webové stránce.

21.2 Svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu, pouze pokud s tím písemně souhlasíme. Jste-li však spotřebitel a zakoupili jste Výrobek jako dárek, můžete výhody naší záruky uvedené v bodě 16 převést na obdarovaného, aniž byste museli žádat o náš souhlas.

21.3 Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá právo na vymáhání jakýchkoli jejích podmínek, ať už podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo jinak. Jste-li však spotřebitel, bude mít příjemce vašeho dárku v podobě výrobku výhodu naší záruky podle článku 16, ale my ani vy nebudeme potřebovat jeho souhlas ke zrušení nebo provedení jakýchkoli změn těchto podmínek.

21.4 Každý z odstavců těchto podmínek funguje samostatně. Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstávají v platnosti.

21.5 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto Podmínek, nebo pokud vůči vám nebudeme uplatňovat svá práva, nebo pokud tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud se vzdáme vašeho neplnění, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme jakéhokoli vašeho pozdějšího neplnění.

21.6 Pokud bude jakákoli podmínka nebo ustanovení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu shledána příslušným soudem neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude takové ustanovení odděleno a zbývající ustanovení těchto Podmínek budou nadále platná a účinná, jako by tyto Podmínky byly sjednány s odstraněním neplatného, nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení.

21.7 Upozorňujeme, že tyto podmínky se řídí anglickým právem. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich stránek a jakýkoli spor nebo nárok vzniklý z ní nebo v souvislosti s ní se řídí anglickým právem. Vy i my souhlasíme s tím, že soudy Anglie a Walesu budou mít nevýlučnou příslušnost. Pokud však máte bydliště v Severním Irsku, můžete podat žalobu také v Severním Irsku, a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete podat žalobu také ve Skotsku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
  • Žádné produkty v košíku.
Please select your product